SU STAMPU DE SU TURRUNU 

Su Stampu de su Turrunu

Su Stampu de su Turrunu a Seulo

Dormire vicinio e nei pressi di (Su Stampu de su Turrunu)